Tháng 7/2023, 37 dự án FDI được cấp phép mới tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, 37 dự án được cấp phép mới trong tháng 7 có tổng vốn đăng ký đạt 22,2 triệu USD.

Cùng với đó, trong tháng 7 có 18 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 24,5 triệu USD; 1 dự án điều chỉnh giảm vốn 40 triệu USD (Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Meiko tại Khu công nghiệp Quang Minh); nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 19 lượt, đạt 10,4 triệu USD.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tính chung 7 tháng năm 2023, toàn Thành phố thu hút 2.282 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 233 dự án với số vốn đạt 97,5 triệu USD; 108 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 193,5 triệu USD; 190 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 1.991 triệu USD.

Văn phòng UBND TP. Hà Nội cho biết, hiện nay Thành phố đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút hiệu quả nguồn vốn FDI với nhiều giải pháp. UBND Thành phố sẵn sàng đồng hành hơn nữa với các nhà đầu tư để xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để trình Chính phủ, Quốc hội thông qua vào tháng 10/2023; phối hợp các bộ, ban, ngành hoàn thiện Luật Thủ đô để phát huy tiềm năng, lợi thế của mình.

Tiếp tục thành lập thêm các khu, cụm công nghiệp để thu hút FDI; rà soát, thúc đẩy tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo hướng phù hợp nhu cầu thực tế...

Chuyên đề