(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với vấn đề quản lý nợ công.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ quản chương trình, dự án vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thẩm định kỹ sự cần thiết, tính khả thi, phương án thực hiện của dự án, phương án bố trí mặt bằng trước khi đề xuất ký hiệp định vay. Đồng thời, bảo đảm giải ngân vốn vay theo đúng tiến độ đã được phê duyệt ngay sau khi hiệp định vay vốn được ký kết và có hiệu lực.

Đối với các chương trình, dự án đã được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư, đã hoàn thành đàm phán, ký hiệp định, cơ quan bố trí vốn cần đảm bảo bố trí đủ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn hàng năm cho các dự án đã ký hiệp định vay theo tiến độ thực hiện dự án.

Bộ Tài chính có công văn gửi các cơ quan chủ quản có dự án chậm tiến độ giải ngân, phải trả các khoản phí cam kết, phí quản lý.