(BĐT) - Ngoài những dự án bất động sản ở tỉnh Thái Nguyên dính đến nhiều sai phạm mà Báo Đấu thầu đã có bài phản ánh, hiện ở địa phương này còn có ít nhất 2 dự án cũng đang mắc phải các “phốt” tương tự.
Dự án Khu dân cư số 5, phường Túc Duyên; Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ phường Quang Trung (thành phố Thái Nguyên) là những dự án đã để xảy ra nhiều “tì vết”. Ảnh minh họa: Internet

Dự án Khu dân cư số 5, phường Túc Duyên; Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ phường Quang Trung (thành phố Thái Nguyên) là những dự án đã để xảy ra nhiều “tì vết”. Ảnh minh họa: Internet

Căn cứ theo kết luận Thanh tra Chính phủ công bố mới đây, Dự án Khu dân cư số 5, phường Túc Duyên; Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ phường Quang Trung (thành phố Thái Nguyên) là những dự án đã để xảy ra nhiều “tì vết”, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Làm trái nhiều quy định của pháp luật

Cụ thể, tại Dự án Khu dân cư số 5, phường Túc Duyên, việc giao đất thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nhưng không qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án sử dụng đất, trái với quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai năm 2003.

Dự án này thực hiện cơ chế thanh toán tiền đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư cho nhà đầu tư bằng việc bị trừ tiền thu cấp quyền sử dụng đất đã có hạ tầng, nhưng thực chất là giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện Dự án.

Theo Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm để xảy ra sai sót trên thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Thái Nguyên và UBND tỉnh Thái Nguyên.

Cũng tại dự án này, phần diện tích 4,12 ha, tổng số 251 ô đất, trong đó có 6 ô tái định cư (từ ô 37 đến ô 42) với diện tích 492,62 m2, còn lại 245 ô đã được chủ đầu tư thực hiện chuyển nhượng (hiện trạng đã xây dựng nhà kiên cố).

Rõ ràng, khi chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thành nghĩa vụ tài chính mà đã tự ý thực hiện như trên, theo Thanh tra Chính phủ là đã vi phạm Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng đất.

Cùng với đó, việc UBND Tỉnh đối trừ số tiền 42.579.104.000 đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị vào tiền sử dụng đất là không có cơ sở theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 45/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

Phần diện tích chủ đầu tư đã thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng là 3,23 ha, nằm trong tổng diện tích 15,364 ha bị thu hồi theo Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên hiện nay đã có một số ô xây dựng nhà kiên cố, với tổng diện tích 10.078,1 m2 là vi phạm Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thanh tra Chính phủ khẳng định, trách nhiệm để xảy ra sai phạm nói trên thuộc về chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư APEC Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan.

Nguy cơ gây thất thu ngân sách nhà nước

Vẫn theo kết luận thanh tra, đối với Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ phường Quang Trung, có mục đích sử dụng đất là đất thương mại và dịch vụ là không phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Thái Nguyên và quy hoạch sử dụng đất - thuộc loại đất ở đô thị - tỉnh Thái Nguyên được Chính phủ phê duyệt, vi phạm Khoản 2 Điều 35 Luật Đất đai năm 2013.

Dự án này chưa được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là chưa đúng Điểm c Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với cấp tỉnh.

UBND tỉnh Thái Nguyên không thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất khu vực bến xe khách Thái Nguyên (cũ) là chưa đúng Khoản 1 Điều 7 Quyết định 09/2007/QD-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc giao đất để thực hiện dự án không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm Điểm a Khoản 1 Điều 65 và Điểm a, d, e, Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

Sở Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện việc cung cấp thông tin liên quan đến việc mời sơ tuyển nhà đầu tư Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo Đấu thầu là vi phạm Khoản 1, Điều 4 Nghị định 30/2015/ND-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

Tương tự, việc UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 161/QD-UBND ngày 16/1/2017 phê duyệt kết quả sơ tuyển, nhà đầu tư khi chưa có tờ trình phê duyệt là chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 3, Điều 21 Nghị định 30/2015/ND-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

Ngoài ra, việc xác định giá đất theo phương pháp so sánh trực tiếp tại chứng thư thẩm định giá đất số 189/CT-ĐGĐ ngày 22/9/2017 là chưa đúng quy định.

UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 3147/QD-UBND ngày 13/10/2017 xác định giá đất ở là 17.598.812 đồng/m2; đất thương mại dịch vụ 14.873.000 đồng/m2 là chưa phù hợp với khung giá đất được Tỉnh quy định tại Quyết định số 57/2014/QD-UBND ngày 22/12/2014 về bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019.

Chưa kể, việc UBND tỉnh đối trừ 5.941.465.752/14.525.113.334 đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào số tiền sử dụng đất là không có căn cứ pháp luật, phải được thu hồi vào ngân sách nhà nước.

“Trách nhiệm của các vi phạm trên thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND thành phố Thái Nguyên và Công ty CP Tư vấn và thẩm định giá doanh nghiệp - Chi nhánh thẩm định giá và đấu giá Việt Bắc”, Thanh tra Chính phủ kết luận.