(BĐT) - Dự án Khu dân cư sinh thái kiểu mẫu, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thái Nguyên làm chủ đầu tư đã xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình triển khai. Điều này đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong thông báo kết luận thanh tra, vừa được ký ban hành ngày 15/7/2021.
Thanh tra Chính phủ kết luận, việc giao đất thực hiện dự án khu dân cư nhưng không qua đấu thầu dự án có sử dụng đất là không đúng quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai năm 2003. Ảnh minh họa: Internet

Thanh tra Chính phủ kết luận, việc giao đất thực hiện dự án khu dân cư nhưng không qua đấu thầu dự án có sử dụng đất là không đúng quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai năm 2003. Ảnh minh họa: Internet

Sai phạm trước tiên chính là việc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thái Nguyên tuy làm chủ đầu tư dự án nói trên nhằm mục đích kinh doanh bất động sản nhưng nhiều năm liền không đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Việc làm này, theo Thanh tra Chính phủ, đã vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 11, Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/1/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý khu đô thị mới.

Không chỉ có vậy, việc giao đất thực hiện dự án khu dân cư nhưng không qua đấu thầu dự án có sử dụng đất cũng không đúng quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai năm 2003.

Thông báo kết luận thanh tra do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ký còn cho biết, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nói trên nhưng thực chất là giao đất có thu tiền cho chủ đầu tư thực hiện dự án khu dân cư để kinh doanh, là chưa đảm bảo về trình tự và thủ tục giao đất.

Sự quản lý lỏng lẻo còn thể hiện ở chỗ, trong khi diện tích đất thực hiện dự án là 48.000m2, nhưng lại giao đến 55.431,5m2, tức giao thừa lên đến 7.431,5m2, song Chủ đầu tư cũng như Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên chưa xác định được vị trí, mục đích sử dụng đất của số đất thừa này.

Cuối năm ngoái, trong quá trình giải trình đối với Dự thảo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thái Nguyên mới ban hành quyết định 3570 ngày 11/11/2020 thu hồi lại số đất thừa nói trên giao cho UBND phường Túc Duyên quản lý theo quy hoạch.

Vẫn theo Thanh tra Chính phủ, sai phạm ở dự án này không đơn thuần dừng lại ở đó khi việc định giá đất để thu tiền sử dụng đất không áp dụng các phương pháp xác định giá đất theo quy định tại Thông tư 145 ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính.

Lại thêm, việc xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở tăng thêm 549 m2 là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 7, Thông tư 36 ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các vấn đề liên quan đế tài chính, UBND thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về ghi thu vào ngân sách nhà nước tiền sử dụng đất, ghi chi kinh phí về xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí lãi vay dự án xây dựng khu dân cư nói trên là không đúng Luật Ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ kết luận: việc đối trừ tiền xây dựng hạ tầng 59.347.000.000 đồng và tiền lãi vay 3.330.040.191 đồng vào tiền sử dụng đất là không có cơ sở theo Thông tư 145/2007 của Bộ Tài chính.

Từ những sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ khẳng định: trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Thái Nguyên, các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Cục Thuế.

Những tập thể và các nhân sai phạm, Thanh tra Chính phủ đề nghị phải nghiêm túc kiểm điểm, có hình thức xử lý phù hợp, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.