(BĐT) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án khu đô thị, với tổng mức đầu tư trên 780 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 2 dự án được thực hiện trên địa bàn TP. Sông Công, gồm: Khu đô thị Bá Xuyên có sơ bộ chi phí thực hiện 260,86 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất trên 140.275 m2. Khu đô thị Thống Nhất có sơ bộ tổng chi phí thực hiện 284,797 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 69.895 m2.

Dự án còn lại được thực hiện tại TP. Thái Nguyên là Khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán - Quyết Thắng với quy mô sử dụng đất là 81.836 m2, tổng chi phí thực hiện 234,83 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ quý II/2022 đến quý II/2024.