(BĐT) - Dù lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng giá trúng thầu lại đúng bằng giá gói thầu - câu chuyện này xảy ra tại Gói thầu Cung cấp thạch cao thiên nhiên phục vụ sản xuất xi măng, số hiệu gói thầu: 2018/MSTC-HV.

Gói thầu do Công ty CP Vicem thạch cao xi măng làm chủ đầu tư và Công ty CP Thạch cao Đông Nam Á là nhà thầu vừa được lựa chọn trúng thầu. Giá trúng thầu và giá gói thầu đều trùng khít là 24,15 tỷ đồng.

Tình trạng giá trúng thầu trùng khớp giá gói thầu cũng từng xảy ra ở nhiều gói thầu khác của chủ đầu tư này. Đơn cử như Gói thầu Cung cấp thạch cao thiên nhiên phục vụ sản xuất xi măng, số hiệu gói thầu: 03-HT thuộc Dự án Cung cấp nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017; Gói thầu Cung cấp thạch cao thiên nhiên phục vụ sản xuất xi măng, số hiệu gói thầu: 02-HM... Ở nhiều gói thầu khác, nhà thầu này có giá trúng thầu chỉ giảm dưới 1% so với giá gói thầu như: Gói thầu Cung cấp thạch cao thiên nhiên phục vụ sản xuất xi măng, số hiệu gói thầu: 2018/MSTC-O (giá trúng thầu giảm 0,3% giá gói thầu); Gói thầu Cung cấp thạch cao thiên nhiên phục vụ sản xuất xi măng, số hiệu gói thầu: 2018/MSTC-LK (giá trúng thầu giảm 0,7% giá gói thầu)...

Công ty CP Thạch cao Đông Nam Á có địa chỉ đăng ký tại  Nghệ An. Vốn điều lệ đăng ký là 5 tỷ đồng.