(BĐT) - Ngày 28/10 tới, Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (mã chứng khoán: TCL) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 3/2019 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán dự kiến trong tháng 11/2020.

Như vậy, với gần 30,16 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 90,5 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.039 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 102 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến cho năm 2020 là 25%.

Trong đó, 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu 512,17 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 49,3% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế 40,86 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 40% mục tiêu năm.