• TCL chốt trả cổ tức 30% tiền mặt

    09/10/2020 09:31

    (BĐT) - Ngày 28/10 tới, Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (mã chứng khoán: TCL) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 3/2019 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán dự kiến trong tháng 11/2020.

chuyên đề

Kết nối đầu tư