(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 795. Dự án có tổng mức đầu tư gần 609 tỷ đồng, đi qua địa phận 2 huyện biên giới Tân Biên và Tân Châu, dự kiến hoàn thành vào năm 2024.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, kế hoạch được duyệt gồm 6 gói thầu. Hiện tại, Bên mời thầu đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km0+00 đến Km12+00 (giá gói thầu 186,236 tỷ đồng) thông qua đấu thầu rộng rãi, không qua mạng, dự kiến mở thầu ngày 12/10/2021.

Trong quý III/2021, Dự án cũng hoàn tất mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km12+00 đến Km45+191,9 (giá gói thầu 355,221 tỷ đồng) và 2 gói thầu tư vấn. Gói thầu thẩm tra và kiểm toán sẽ được mời thầu trong quý II - III/2023.