Tập huấn về cam kết thương mại hàng hóa cho doanh nghiệp

(BĐT) - Chương trình tập huấn Cam kết về thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa được tổ chức. 

Khóa tập huấn nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan chuẩn bị tốt cho việc thực hiện những cam kết của Việt Nam về thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ khi gia nhập TPP.

Theo đó, khóa tập huấn hướng dẫn cách hiểu những cam kết để tận dụng ưu đãi về xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa trong TPP; thương mại dịch vụ xuyên biên giới và mở cửa thị trường dịch vụ và đầu tư trong TPP; thực tiễn thực thi cam kết trong lĩnh vực thương mại hàng hóa...         

Chuyên đề

Kết nối đầu tư