Tăng giá dịch vụ y tế: Người dân sẽ ảnh hưởng thế nào?

Từ 1/3, giá của gần 1.900 dịch vụ y tế bắt đầu có sự điều chỉnh tăng. Mức giá mới này sẽ được áp dụng với đối tượng bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế.
Tăng giá dịch vụ y tế: Người dân sẽ ảnh hưởng thế nào?

Bắt đầu từ hôm nay (1/3), giá của 1.887 dịch vụ kỹ thuật y tế sẽ được điều chỉnh tăng bình quân khoảng 30% khi tính thêm chi phí phụ cấp phẫu thuật thủ thuật và phụ cấp trực của cán bộ y tế. Tiếp đến, từ tháng 7 tới, khi tính tiền lương vào viện phí, viện phí sẽ tăng khoảng 50% so với hiện nay.

Như vậy, mức giá mới này sẽ được áp dụng với đối tượng bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. Theo tính toán mức chênh lệch giữa khoản phí người bệnh phải trả theo giá mới không chênh lệch quá cao so với giá cũ. Tuy nhiên, với các mức đóng chi trả khác nhau, người bệnh sẽ phải chịu mức tăng khác nhau. Do vậy, mức độ ảnh hưởng của việc tăng viện phí tới từng đối tượng cũng khác biệt.

 

Chuyên đề