(BĐT) - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 535/TB-VPCP ngày 16/11/2017 về một số bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án PPP.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ GTVT giao Vụ PPP phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.