Tại sao gói thầu số hóa tài liệu ở Đồng Tháp vấp kiến nghị?

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Gói thầu Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp năm 2022 được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Trong quá trình dự thầu, một liên danh nhà thầu có phản ánh không tìm thấy báo cáo đánh giá kèm theo danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật.
Gói thầu Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp năm 2022 có dự toán 11,057 tỷ đồng. Ảnh minh họa: NC st
Gói thầu Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp năm 2022 có dự toán 11,057 tỷ đồng. Ảnh minh họa: NC st

Gói thầu có dự toán phê duyệt 11.057.342.482 đồng, đóng thầu vào ngày 14/6/2022. Theo biên bản mở thầu, có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), gồm: Liên danh Công ty CP Phát triển công nghệ hành chính ADDJ - Công ty CP Công nghệ lưu trữ số hóa HT (Liên danh ADDJ - HT); Liên danh Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Hoàng Minh. Công ty CP Công nghệ thông tin và Truyền thông ICC là tư vấn đánh giá HSDT.

Ngày 22/7/2022, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Gói thầu. Theo đó, Liên danh Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Hoàng Minh là nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Tiếp theo, ngày 5/8/2022, Sở Nội vụ Đồng Tháp có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Liên danh Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Hoàng Minh trúng thầu với giá 11.050.886.000 đồng.

Trước đó, ngày 28/7/2022, Liên danh ADDJ - HT có văn bản kiến nghị gửi Sở Nội vụ Đồng Tháp. Theo đó, Nhà thầu cho biết, có nhận được Quyết định số 123/QĐ/SNV về phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Quyết định này nêu căn cứ theo báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. “Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy báo cáo đánh giá này kèm theo quyết định để kiểm tra lý do Liên danh không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật”, Nhà thầu cho biết.

Tiếp theo, ngày 11/8/2022, Nhà thầu tiếp tục có văn bản kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.

Ngày 19/8/2022, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp có văn bản trả lời kiến nghị, trong đó khẳng định, Báo cáo đánh giá HSDT đã được đính kèm với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, bên mời thầu này khẳng định, các nội dung được công khai theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT về lập báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, báo cáo đánh giá tổng hợp do Công ty CP Công nghệ thông tin và Truyền thông ICC thực hiện được đính kèm theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu công khai ngày 5/8/2022. Báo cáo này cho thấy, Liên danh ADDJ - HT bị đánh giá không đạt ở bước kỹ thuật do có 18 nhân sự không đáp ứng vì đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với gói thầu này (Gói thầu Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang). Báo cáo có liệt kê chi tiết danh sách 18 nhân sự kèm vị trí công việc trùng lắp.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, ông Trần Minh Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp cho biết, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu nói trên đã tuân thủ đúng quy định.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, một đơn vị tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp cho rằng, nếu Bên mời thầu công khai lý do vắn tắt nhà thầu không đáp ứng kỹ thuật trong thông báo danh sách đáp ứng kỹ thuật, hoặc đính kèm báo cáo chi tiết ngay khi công bố danh sách sẽ giúp nhà thầu hiểu rõ hơn lý do bị loại, tránh kiến nghị phức tạp, kéo dài.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư