(BĐT) - Gần đây xuất hiện thông tin Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) có văn bản gửi cấp có thẩm quyền đề xuất xin làm tiếp Dự án giai đoạn 2 mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên đang bị đình trệ. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Báo Đấu thầu, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến nay chưa nhận được phương án đề xuất.
Dự án giai đoạn 2 mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên đã kéo dài 14 năm với nhiều tồn tại, vướng mắc chưa được giải quyết

Dự án giai đoạn 2 mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên đã kéo dài 14 năm với nhiều tồn tại, vướng mắc chưa được giải quyết

Thông tin về việc xử lý vướng mắc, yếu kém tại Dự án, đại diện Ủy ban cho hay, Dự án đang được xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

Trước đó, Ủy ban đã tổ chức cuộc họp về Đề án tái cơ cấu TISCO và dự án trên. Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo cần quyết liệt giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc để chấm dứt tình trạng thua lỗ, khắc phục tối đa thiệt hại cho Nhà nước tại dự án này, nhất là chú trọng giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, tranh chấp với nhà thầu tại các hợp đồng EPC và vướng mắc trong hợp đồng liên doanh với các đối tác.

Theo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giai đoạn 2017 - 2020, tình hình sản xuất của TISCO đạt kết quả tích cực. TISCO đã nộp ngân sách nhà nước 1.442 tỷ đồng, đạt lợi nhuận 227 tỷ đồng, ổn định việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gần 4.000 lao động. Tranh thủ điều kiện thị trường thuận lợi, Công ty đã đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ. Lợi nhuận trước thuế quý I/2021 vượt mức lợi nhuận bình quân cả năm trong 3 năm trước.