(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa quyết định lùi thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 3 gói thầu xây lắp (XL-01, XL-02, XL-04B) của Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên 3.654 tỷ đồng sang quý IV/2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo các kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt trước đó (được phê duyệt vào tháng 8/2020 và tháng 7/2021), thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-01 (560,249 tỷ đồng) là quý III/2020; Gói thầu XL-02 (316,726 tỷ đồng) và XL-04B (378,321 tỷ đồng) là quý III/2021. Cả 3 gói thầu đều sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Tính đến nay, Ban Quản lý dự án 2 (bên mời thầu) đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu xây lắp, gồm: Gói thầu XL-03 (Liên danh Công ty CP Thành An - Công ty CP Xây dựng tổng hợp Quảng Trị trúng thầu 135,221 tỷ đồng); Gói thầu Xl -04A (Liên danh Công ty TNHH Hợp Tiến - Công ty CP Vinadelta trúng thầu 276,049 tỷ đồng).

3 gói thầu được mở thầu vào cuối tháng 8/2021 nhưng đến nay chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu, gồm: Gói thầu XL-06 (285,906 tỷ đồng); Gói thầu XL-07 (214,798 tỷ đồng); Gói thầu XL-05 (248,478 tỷ đồng).