#kết nối giao thông
Dự án Kết nối giao thông và thuỷ lợi tỉnh Hoà Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia có tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

2.600 tỷ đồng tăng cường kết nối giao thông và thuỷ lợi tỉnh Hoà Bình

(BĐT) -  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 5/8/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kết nối giao thông và thuỷ lợi tỉnh Hoà Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.600 tỷ đồng.

Kết nối đầu tư