SZB trả cổ tức 25% bằng tiền mặt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 25/8 tới, Công ty CP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành là 30 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ phải chi tương ứng 75 tỷ đồng để chia cổ tức. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 23/9/2022.

Về hoạt động kinh doanh, quý II/2022, Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt hơn 95,9 tỷ đồng và 37,85 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 181,56 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 63,15 tỷ đồng, đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, so với kế hoạch năm 2022 là doanh thu 382,77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 103,45 tỷ đồng, sau nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành lần lượt 47,43% và 61% các mục tiêu đề ra.

Tính đến thời điểm cuối tháng 6/2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt xấp xỉ 1.275,65 tỷ đồng, tăng 6,5% so với thời điểm đầu năm.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư