#Sonadezi Long Bình
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sonadezi Long Bình dự kiến lãi gần 112 tỷ đồng năm 2023, trả cổ tức 25%

(BĐT) - Công ty CP Sonadezi Long Bình vừa công bố tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dự kiến diễn ra ngày 13/4 tới. Theo đó, năm 2023, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hơn 389 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 112 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 5% so với thực hiện năm 2022. Mức cổ tức dự kiến là 25% vốn điều lệ.
SZB chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 tỷ lệ 12%

SZB chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 tỷ lệ 12%

(BĐT) - HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 25/11, thời gian thanh toán từ ngày 23/12/2022.
SZB trả cổ tức 25% bằng tiền mặt

SZB trả cổ tức 25% bằng tiền mặt

(BĐT) - Ngày 25/8 tới, Công ty CP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%.