Sonadezi Long Bình dự kiến lãi gần 112 tỷ đồng năm 2023, trả cổ tức 25%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Sonadezi Long Bình vừa công bố tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dự kiến diễn ra ngày 13/4 tới. Theo đó, năm 2023, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hơn 389 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 112 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 5% so với thực hiện năm 2022. Mức cổ tức dự kiến là 25% vốn điều lệ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng, Công ty dự kiến ở mức 250 tỷ đồng, tăng 78% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, giá trị đầu tư xây dựng cơ bản là 67 tỷ đồng, giảm 38%, trong khi chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 184 tỷ đồng, gấp 6,6 lần.

HĐQT Sonadezi Long Bình sẽ trình cổ đông thông qua mức chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ. Trong đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức trong năm 2022 (12% vốn điều lệ), còn lại 18% sẽ chi trả trong năm 2023.

Chuyên đề