Sửa đổi Luật Đấu thầu để vận hành thông suốt, hiệu quả quá trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 27/7/2022, tại TP.HCM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo Trao đổi, hoàn thiện Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) và phổ biến quy định mới của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội thảo

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, sau gần 9 năm áp dụng, Luật Đấu thầu 43/2013/QH12 đã có rất nhiều bước tiến so với năm 2005 về việc đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai cũng như rà soát từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy vẫn còn một số nội dung cần bổ sung, cập nhật, sửa đổi để phù hợp với thực tế.

“Trong nhiều nguyên nhân dẫn tới giải ngân đầu tư công bị chậm, các thủ tục liên quan đến đấu thầu cũng cần có sự cắt giảm, điều chỉnh nhằm giảm thiểu thủ tục, tăng hiệu quả. Quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi xây dựng Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) là đổi mới và hiệu quả, phân cấp triệt để, đơn giản hóa các thủ tục lựa chọn nhà thầu bằng đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, nhằm vận hành thông suốt quá trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định.

Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay, công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đang phát triển mạnh mẽ cần hoàn thiện hơn về khung pháp lý. Khu vực kinh tế năng động như TP.HCM, Đông Nam Bộ thời gian qua gặp nhiều khó khăn, trở ngại khi triển khai các dự án lựa chọn nhà đầu tư. Để phát huy nguồn lực tư nhân, chính sách về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cần nhanh chóng hoàn thiện, cập nhật, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Do đó, Hội thảo sẽ ghi nhận đầy đủ, chính xác các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Luật.

Theo kế hoạch, Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ vào tháng 8/2022. Chậm nhất vào tháng 9/2022 sẽ hoàn thiện thủ tục thẩm tra Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) từ các Uỷ ban của Quốc hội.

Trước đó, ngày 15/6/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản về việc đề nghị góp ý Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Đồng thời, nhằm thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đăng tải công khai toàn văn Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) trên cổng thông tin điện tử và thường xuyên tiếp nhận các ý kiến đóng góp qua nhiều kênh thông tin đa chiều, rộng rãi.

Hội thảo Trao đổi, hoàn thiện Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) và phổ biến quy định mới của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có sự tham gia đông đảo cán bộ phụ trách công tác đấu thầu đến từ các bộ, ngành, địa phương, các Sở Kế hoạch và Đầu tư khu vực phía Nam, các tập đoàn kinh tế, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, bên mời thầu.

Chuyên đề