(BĐT) - HĐND tỉnh Sơn La vừa ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND hủy bỏ việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND Tỉnh thông qua tại các nghị quyết trước đó.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tỉnh Sơn La hủy bỏ việc thu hồi hơn 171 ha đất để thực hiện 28 dự án; hủy bỏ việc chuyển mục đích sử dụng 11,5 ha đất để thực hiện 4 dự án đã quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, hủy bỏ việc thu hồi 9,9 ha đất để thực hiện 3 dự án; hủy bỏ việc chuyển mục đích sử dụng 12,7 ha đất thực hiện 4 dự án.

HĐND Tỉnh cũng thông qua danh mục bổ sung 25 dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện đầu tư năm 2021. Trong đó, có 19 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương với diện tích đất thu hồi hơn 71 ha; 6 dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn với diện tích đất thu hồi 3,3 ha…