Sở Y tế Hòa Bình mời thầu nhiều gói nâng cấp, cải tạo trạm y tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Y tế Hòa Bình vừa thông báo mời thầu nhiều gói thầu nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trạm y tế trên địa bàn với tổng mức đầu tư 258,667 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, tiêu biểu là Gói thầu Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 3 trạm y tế: xã Kim Sơn, xã Hợp Đồng, huyện Kim Bôi; xã Liên Hòa, huyện Lạc Thủy (giá gói thầu 7,427 tỷ đồng); Gói thầu Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 3 trạm y tế: xã Phúc Tuy; xã Chí thiện; xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn (8,799 tỷ đồng); Gói thầu Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 3 trạm y tế: xã Bình Hẻm; xã Ân Nghĩa; xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn (8,008 tỷ đồng); Gói thầu Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 2 trạm y tế: xã Phúc Sạn; xã Bao La, huyện Mai Châu (5,624 tỷ đồng); Gói thầu Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 3 trạm y tế: xã Suối Nánh; xã Hào Lý; xã Mường Tuổng, huyện Đà Bắc (9,234 tỷ đồng)…

Chuyên đề

Kết nối đầu tư