SKG báo lãi giảm 26,9% trong quý III

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (mã chứng khoán: SKG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2020.

Theo đó, quý III/2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 86,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 16,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,1% và 26,9% so với cùng kỳ.

Công ty lý giải, lợi nhuận giảm do dịch Covid-19 bùng phát đợt 2 vào tháng 8/2020 làm số lượng chuyến trong quý III/2020 giảm 17% so với cùng kỳ, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 235,3 tỷ đồng doanh thu và 22,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 36,1% và 76,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Được biết, năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 353,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 30,8 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2020, Công ty hoàn thành được 74,4% kế hoạch lợi nhuận.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư