(BĐT) - Ngày 2/12 tới đây, Công ty CP Thủy điện Cần Đơn (mã chứng khoán: SJD) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 21%

Thời gian thanh toán chia làm 2 đợt, đợt 1 được trả vào ngày 25/12/2020 với tỷ lệ 11% và đợt 2 trả vào ngày 31/3/2021 với tỷ lệ 10% còn lại.

Như vậy, với gần 69 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 145 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt hơn 243 tỷ đồng doanh thu , giảm 23,38%; lợi nhuận sau thuế đạt 75,89 tỷ đồng, giảm 34,16% so với cùng kỳ 2019.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 441,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 159,7 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 22%. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 55% mục tiêu doanh thu và 47,52% mục tiêu lợi nhuận.