(BĐT) - Ngày 8/7 tới, Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (mã chứng khoán: SJ1) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 600 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 20/7/2020. Đồng thời, Công ty dự kiến phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5%, tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1.

Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 1.110,64 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 31,36 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,45% và 3,94% so với năm 2018.

Năm 2020 (từ ngày 1/10/2019 đến 30/9/2020), Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 12%.