“Siêu” Ủy ban chấn chỉnh công bố thông tin của DNNN

(BĐT) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản gửi các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về việc thực hiện nghiêm công bố thông tin (CBTT) của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Theo đó, các tập đoàn, tổng công ty cần nghiêm túc thực hiện, triển khai đầy đủ, đúng quy định về CBTT tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Những đơn vị nào chưa xây dựng quy chế CBTT nội bộ của DN cần thực hiện xây dựng quy chế, trong đó nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, báo cáo Ủy ban để giám sát, đôn đốc thực hiện.

Các đơn vị trực thuộc Ủy ban theo dõi, đôn đốc các tập đoàn, tổng công ty do đơn vị quản lý nghiêm túc thực hiện và triển khai đầy đủ, đúng quy định về CBTT tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Rà soát và đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp tại tập đoàn, tổng công ty không thực hiện CBTT theo quy định; xử phạt nghiêm các tập đoàn, tổng công ty vi phạm quy định về CBTT theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP... 

Chuyên đề