(BĐT) -  Ngày 19/7 tới, Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 3/8/2021.

Như vậy, với hơn 33,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 50,25 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là hơn 203 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn 260,83 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và hơn 6,6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 vừa qua, Công ty đã thông qua mức chia cổ tức năm 2020 là 25%. Năm 2021, Công ty dự kiến chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt.

Kết thúc quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu 176,34 tỷ đồng, giảm 47,4% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 22,18% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 32,92 tỷ đồng, giảm 55,85% so với cùng kỳ và hoàn thành 34,65% mục tiêu cả năm.