#Phục vụ mặt đất Sài Gòn
SGN chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

SGN chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

(BĐT) - Ngày 29/8 tới, Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán là 15/9/2022.
SGN trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

SGN trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

(BĐT) -  Ngày 19/7 tới, Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 3/8/2021.
SGN chốt cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

SGN chốt cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

(BĐT) - Ngày 16/11 tới, Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán là 30/11.

Kết nối đầu tư