(BĐT) - Ngày 16/11 tới, Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán là 30/11.

Với 33,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi ra 67 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 572,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 50% và 69% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 10 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành được 812% kế hoạch lợi nhuận.