(BĐT) - Sở Xây dựng TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Bệnh viện Hùng Vương - giai đoạn 2 do Bệnh viện Hùng Vương làm bên mời thầu.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, từ nay đến quý I/2017, Bệnh viện Hùng Vương sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu tư vấn (Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn thẩm định giá thiết bị). Trong đó, có 1 gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước (Tư vấn quản lý dự án), còn lại đều thực hiện chỉ định thầu.

Quý I - II/2017, Bên mời thầu sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 6 gói thầu (Tư vấn cắm ranh mốc công trình; Tư vấn quan trắc biến dạng công trình; Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; Thi công xây dựng; Bảo hiểm công trình; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), đánh giá hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) các gói thầu xây lắp, thiết bị, tư vấn, phi tư vấn (các gói số 01, 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13).

Quý II - III/2017, Bên mời thầu sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc bằng dàn chất tải và siêu âm kiểm tra chất lượng cọc.

Quý III - IV/2017 sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắt đặt thiết bị các hệ thống (điện; cấp thoát nước; phòng cháy chữa cháy; chống sét; điện thoại...).

Từ quý IV/2017 - quý I/2018, Bệnh viện Hùng Vương sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu (Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy).

Dự án Bệnh viện Hùng Vương - giai đoạn 2 gồm có 15 gói thầu, với tổng mức đầu tư khoảng 345,703 tỷ đồng.