(BĐT) - Tại phiên chất vấn của Quốc hội chiều ngày 6/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trả lời chất vấn về bố trí nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và ít người và hiệu quả đầu tư nhìn từ hệ số ICOR.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn chiều 6/11 về nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh Quốc hội)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn chiều 6/11 về nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh Quốc hội)

Trả lời chất vấn của đại biểu Trần Thị Hoa Ry về việc bố trí nguồn lực đầu tư công cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ít người được thực hiện như thế nào, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Quyết định số 2086/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 và Quyết định số 2085/QĐ-TTg phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 là 2 chương trình quan trọng dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và thiểu số rất ít người. 2 quyết định này được ban hành vào năm 2016, sau thời điểm Quốc hội ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020, do đó không kịp bố trí nguồn lực đầu tư công bố trí cho 2 chương trình này.

Năm 2019, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới để bố trí vốn. Đặc điểm của 2 chương trình này rất đặc thù vì quy mô nguồn vốn dự án/công trình nhỏ, lại ở vùng sâu, vùng xa, được thực hiện theo hình thức các dự án công trình và phi công trình.

Tính tới thời điểm hiện tại, nguồn vốn đầu tư công thực hiện theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg đang có tỷ lệ giải ngân trên 60% nhờ thực hiện theo các dự án/công trình. Còn đối với Quyết định số 2085/QĐ-TTg thực hiện theo các hình thức hỗn hợp (công trình và phi công trình), cần hướng dẫn của Ủy ban dân tộc. Vừa rồi, Ủy ban dân tộc đã có hướng dẫn để triển khai đầu tư theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và hiện đang triển khai.

Hiện tại, Chính phủ đã cho phép kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn đầu tư công theo 2 quyết định này tới năm 2021. Về lâu dài, Chính phủ sẽ đề xuất đưa các chương trình này gộp, lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, chia sẻ về hiệu quả đầu tư thể hiện bằng hệ số ICOR, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, hệ số ICOR là chỉ tiêu hỗn hợp cho thấy cần bao nhiêu đồng vốn đầu tư để tạo ra 1 đồng tăng trưởng GDP. Giai đoạn 2011 - 2015, giai đoạn 2016 – 2019, ICOR đã giảm, thể hiện hiệu quả đầu tư tăng lên. Nhưng tới năm 2020, tăng trưởng GDP giảm xuống (so với các năm trước GDP rất cao) do tác động của dịch bệnh Covid-19 và bão lũ, vốn đầu tư lại không điều chỉnh, dẫn đến ICOR tăng lên so với các năm trước.

Hệ số ICOR hàng năm chỉ là hệ số tham khảo để Chính phủ có những nghiên cứu, thay đổi trong quyết sách, điều hành. Hệ số này cần ít nhất theo kỳ kế hoạch 5 năm để đánh giá vì cần thời gian và độ trễ trong đánh giá hiệu quả các công trình đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.