Trước những phản ánh về tình trạng nhiều trạm thu phí BOT báo cáo doanh thu mập mờ, không đúng thực tế, nhằm mục đích kéo dài thời gian thu phí, tạo gánh nặng cho người tham gia giao thông, Văn phòng Chính phủ cho biết, thời gian tới sẽ cùng các cơ quan liên quan vào cuộc để làm rõ vấn đề này.
Sẽ làm rõ mức thu thực tế của các trạm BOT
Theo FBNC