(BĐT) - Từ quý II/2017 - quý III/2018, Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 5 gói thầu thuộc Dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội.

Cụ thể, từ quý II/2017 - quý I/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước 2 gói thầu, gồm: Gói thầu Ga số 10, 11, 12: hầm và tiếp cận; Gói thầu Cải thiện khu vực nhà ga.

Từ quý II/2017 - quý II/2018, 2 gói thầu tiếp theo sẽ lựa chọn nhà thầu, gồm: Gói thầu Hệ thống xe buýt và Gói thầu Xe buýt, hệ thống và vận hành.

Riêng đối với Gói thầu CS4-2: Giám sát và hỗ trợ thực hiện, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, quý IV/2017, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ tuyển chọn thầu quốc tế trên cơ sở chất lượng và chi phí, với phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội có tổng mức đầu tư là 58,95 triệu USD, sử dụng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trị giá 4,2 triệu USD, của Quỹ Công nghệ sạch (CTF) trị giá 48,95 triệu USD và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố (chi thuế VAT) trị giá 5,8 triệu USD.