SCS chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 30%

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Ngày 15/12 tới, Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán cổ tức là ngày 3/12/2020.

Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 167,5 tỷ đồng, giảm 10,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 123,5 tỷ đồng, giảm 9,3% so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 495,4 tỷ đồng, giảm 9,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 361,55 tỷ đồng, giảm 7,79% so với cùng kỳ năm 2019 và đã hoàn thành 80% mục tiêu cả năm.

Tính tới cuối quý III, SCS đang có 201 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, tăng 11,6% so với đầu năm và hơn 54 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn. Đáng chú ý, Công ty không có khoản vay ngắn và dài hạn.

Chuyên đề