SCIC muốn bán toàn bộ 65,3% vốn tại Xây dựng tổng hợp Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán đấu giá cả lô 267.730 cổ phần, tương ứng 65,3% vốn điều lệ tại Công ty CP Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp Quảng Bình. Theo phương án thoái vốn, mức giá khởi điểm cả lô mà SCIC đưa ra là 11,255 tỷ đồng, tương ứng 42.038 đồng/CP. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra ngày 9/3/2023.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công ty CP Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp Quảng Bình hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình đường bộ. Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Công ty đạt 10,3 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm 39,8%.

Về kết quả kinh doanh, năm 2021, Công ty ghi nhận 23,1 tỷ đồng doanh thu và 0,131 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, năm 2022, trong vai trò là thành viên liên danh và nhà thầu độc lập, Công ty được công khai trúng 5 gói thầu với tổng giá trúng 98,21 tỷ đồng. Một số gói thầu có thể kể đến như: Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường nội thành TP. Đồng Hới và cầu Nhật Lệ 2 (từ 1/7/2022 đến 31/12/2024), giá trúng thầu 46,248 tỷ đồng; Gói thầu QB:3-XD:2 Thi công xây dựng 4 cầu tại huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa, giá trúng 31,182 tỷ đồng...

Chuyên đề