SCIC đấu giá 3,99 triệu cổ phần TIC với giá khởi điểm 49,145 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán đấu giá cả lô hơn 3,99 triệu cổ phần, tương ứng 99,75% vốn điều lệ tại Công ty CP Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa (TIC). Theo phương án thoái vốn, mức giá khởi điểm cả lô mà SCIC đưa ra là 49,145 tỷ đồng, tương ứng 12.316 đồng/cổ phần. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra ngày 24/11/2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty CP Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa hoạt động chính trong lĩnh vực tổ chức tour du lịch, điều hành tour du lịch, vận tải du lịch ven biển… Tính đến cuối quý II/2022, tổng tài sản của Công ty đạt 40,16 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 0,82%. Về kết quả kinh doanh, năm 2021, Công ty ghi nhận 0,26 tỷ đồng doanh thu và 0,042 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Còn trong nửa đầu năm 2022, Công ty ghi nhận 0,827 tỷ đồng doanh thu và lỗ 0,355 tỷ đồng.

Chuyên đề