(BĐT) - Ngày 21/5 tới, Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã chứng khoán: SAV) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành thêm cổ phiếu.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 2/6/2021. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 1,42 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 10%.

Tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 74,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn 13,88 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và hơn 48,3 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 281 tỷ đồng, tăng 28,31%; lợi nhuận trước thuế 12,88 tỷ đồng, tăng 82,95% so với quý I/2020. Như vậy, 3 tháng, SAV đã hoàn thành 26,83% mục tiêu lợi nhuận.