(BĐT) - Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) vừa công bố kế hoạch thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Theo đó, Tổng công ty dự kiến Nhà nước giữ 66% vốn điều lệ sau khi sắp xếp, thoái vốn theo phương án cơ cấu lại trình UBND TP.HCM. Về phương án này, Tổng công ty đang trình duyệt. Khi có quyết định phê duyệt, Tổng công ty sẽ tiến hành cổ phần hóa công ty mẹ theo chủ trương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đối với các công ty con do SATRA nắm giữ cổ phần chi phối, phương án cổ phần hóa được dự kiến gồm thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 2 ngân hàng (Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương) và 17 công ty (Công ty CP Cao su TP.HCM, Công ty CP Dầu khí Sài Gòn, Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam, Công ty CP Thương mại Sài Gòn Phương Trang, Công ty CP Cung ứng tàu biển Sài Gòn, Công ty CP Bách hóa điện máy Sài Gòn...).