(BĐT) -  Công ty CP Sara Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phát hành 7,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, tương đương tỷ lệ chia 40%.

Thời gian phát hành dự kiến sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, dự kiến là trong quý III/2020.

Bên cạnh đó, Công ty có kế hoạch phát hành 36 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 612 tỷ đồng thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu 18 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành riêng lẻ cho 6 cá nhân 18 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền dự thu 360 tỷ đồng. Mục đích sử dụng nguồn vốn huy động được là để đầu tư dự án xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung tại tỉnh Quảng Ninh và Thái Nguyên, bổ sung vốn lưu động.

Trong nửa đầu năm 2020, Công ty đạt 156,1 tỷ đồng doanh thu và 17,3 tỷ đồng lợi nhuận, giảm lần lượt 2,3% và 57,9% so với cùng kỳ 2019.