(BĐT) - Dự kiến, tháng 1/2018 tới, Dự thảo Đề án giảm chi phí cho doanh nghiệp (DN) sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện trình Chính phủ xem xét, ban hành.
Những năm gần đây, Chính phủ đã có nhiều chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, qua đó góp phần cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Ảnh: Lê Tiên

Những năm gần đây, Chính phủ đã có nhiều chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, qua đó góp phần cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Ảnh: Lê Tiên

Đề án nhằm mục tiêu tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN theo hướng đơn giản hóa tối đa các quy định về gia nhập thị trường, điều kiện kinh doanh để cắt giảm chi phí DN.

Liên quan đến việc cắt giảm chi phí cho DN, thời gian gần đây, một số bộ đã có tuyên bố cắt giảm chi phí cho DN thông qua cắt giảm điều kiện kinh doanh, song vẫn chưa có nhiều hành động cụ thể.

Trước đó, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có một báo cáo nghiên cứu độc lập về chi phí DN. Tại báo cáo này, cơ quan nghiên cứu cho biết, những năm gần đây, Chính phủ đã có nhiều chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, qua đó góp phần cắt giảm chi phí cho DN. Tuy nhiên, các giải pháp cải cách chưa đề cập đầy đủ các loại chi phí bất hợp lý có thể cắt giảm cho DN. Nhiều điều kiện kinh doanh còn phức tạp, không cần thiết. Nhiều quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật gây ra chi phí bất hợp lý cho DN…

Theo Báo cáo, hiện có tới 16 khoản chi phí chính thức mà DN phải trả theo quy định nhưng còn nhiều điểm bất hợp lý, gây bất lợi cho DN. Ngoài khoản chi phí chính thức, nhiều DN vẫn còn phải chịu những khoản chi phí phi chính thức. Điều này tác động không nhỏ tới hoạt động của DN, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.