Sắp mở Gói thầu EPC Trạm trung chuyển rác thải Lê Thanh Nghị (Đà Nẵng)

(BĐT) - Dự kiến ngày 10/6/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng sẽ mở Gói thầu Thiết kế, cung cấp thiết bị và xây lắp công trình (EPC) thuộc Dự án Trạm trung chuyển rác thải tại khu vực đường Lê Thanh Nghị. Dự án có tổng mức đầu tư 172,754 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Thành phố.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là gói thầu có quy mô lớn nhất của Dự án với giá gói thầu được phê duyệt là 166,533 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cung cấp, lắp đặt thiết bị và dự phòng 138,378 tỷ đồng; chi phí xây lắp, hạng mục chung và dự phòng là 26,169 tỷ đồng; chi phí thiết kế là 1,985 tỷ đồng.

Việc lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi với phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ. Thời gian thực hiện gói thầu là 300 ngày và cộng thêm 180 ngày hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến thời gian thực hiện hợp đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư