(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng 4 tuyến đường trục xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng theo phương thức thức PPP (hợp đồng BT).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, hồ sơ mời thầu Dự án sẽ được phát hành từ ngày 10/9/2020 đến ngày 10/11/2020. Mỗi bộ hồ sơ có giá bán là 10 triệu đồng. Nhà đầu tư tham dự phải có bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc 400 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 44,11 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện Dự án là năm 2020 - 2021.