• Sắp lựa chọn nhà đầu tư dự án BT 4 tuyến đường tại Hà Nam

    09/09/2020 08:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng 4 tuyến đường trục xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng theo phương thức thức PPP (hợp đồng BT).

chuyên đề

Kết nối đầu tư