Sắp khánh thành Giai đoạn I - Tổ hợp Không gian khoa học

(BĐT) - Đây là mốc thời gian hoàn thành những hạng mục cơ bản được UBND tỉnh Bình Định cho biết mới đây, khi thông tin về quá trình triển khai thi công Dự án Tổ hợp Không gian khoa học.

Dự án được xây dựng tại phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và có tổng mức đầu tư hơn 171 tỷ đồng (trong đó có 160 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước và phần còn lại các nguồn vốn khác). Dự án hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu học hỏi và khám phá khoa học của người dân Việt Nam. Đồng thời, đây là tác phẩm kiến trúc độc đáo, góp phần phát triển du lịch khoa học trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư