(BĐT) -  Đến thời hiện tại, công tác bảo đảm an ninh an toàn, cảnh quan đô thị, trang trí đường phố... đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2 tại Hà Nội.
Sẵn sàng phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 1
Sẵn sàng phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 2
Sẵn sàng phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 3
Sẵn sàng phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 4
Sẵn sàng phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 5
Sẵn sàng phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 6
Sẵn sàng phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 7
Sẵn sàng phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 8