(BĐT) - Lễ ký Biên bản ghi nhớ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam giữa Bộ Công Thương, UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tổ chức ngày 21/9, tại Bắc Ninh.
Lãnh đạo Chính phủ cùng đại diện hai bên chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam giữa Bộ Công Thương, UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (ảnh: HH)

Lãnh đạo Chính phủ cùng đại diện hai bên chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam giữa Bộ Công Thương, UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (ảnh: HH)

Theo biên bản ghi nhớ, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Ninh được thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025 với 2 nội dung chính: chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp và chương trình phát triển nhà cung ứng. Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác này là đến năm 2025, tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn Bắc Ninh vào giá trị sản xuất công nghiệp do Samsung tạo ra sẽ tăng lên hằng năm thông qua việc thực hiện các chương trình hợp tác.

Tại Lễ ký kết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, hợp tác này sẽ là nền tảng vô cùng quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Bắc Ninh là cơ quan địa phương thứ hai (sau tỉnh Hải Dương) chủ động phối hợp với Samsung Việt Nam và Bộ Công Thương triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao năng lực, tăng khả năng tiếp cận chuỗi sản xuất toàn cầu.

Năm 2018 - 2020, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Samsung Việt Nam triển khai Dự án hợp tác đào tạo tư vấn viên và tổ chức cải tiến sản xuất chất lượng cho doanh nghiệp chế biến chế tạo, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam với sự tham gia của 140 doanh nghiệp trên cả nước. Chương trình đã đạt được những kết quả tích cực như: tăng năng suất, thay đổi và nâng cao nhận thức về cải tiến sản xuất và chất lượng, tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế, chương trình vẫn chưa được triển khai rộng rãi, mang tính lan tỏa trong cộng đồng 1.800 doanh nghiệp CNHT Việt Nam./.