REE trả cổ tức 25% năm 2015 và tối thiếu 12% cho năm 2016

CTCP Điện lạnh (REE – sàn HOSE) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2016 để thông qua các hoạt động kinh doanh năm 2015 và các kế hoạch đề ra trong năm 2016.
REE trả cổ tức 25% năm 2015 và tối thiếu 12% cho năm 2016

Theo đó, REE sẽ trình ĐHCĐ đề xuất trả cổ tức năm 2015 theo tỷ lệ 25%, trong đó, 10% sẽ được trả bằng tiền mặt từ ngày 1/4/2016 và dự kiến phát hành 40,44 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 20:3, thời gian thực hiện trong quý II/2016. Như vậy, sau đợt phát hành thêm, vốn điều lệ của REE sẽ tăng từ hơn 1.696 tỷ đồng lên gần 3.101 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, với chiến lược phát triển dài hạn và tăng trưởng bền vững trong những năm tới, HĐQT Công ty sẽ đề xuất Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức trong năm 2016 nhưng không thấp hơn 12%.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình Đại hội để xin thông qua một số nội dung như khoản thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2015 là 3,05 tỷ đồng và đề xuất cho năm 2016 là 2,98 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cho năm tài chính 2016.

Được biết, năm 2015, tổng doanh thu REE đạt 3.080,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 853 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối hơn 179 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay (23/3), REE giảm 100 đồng (-0,4%) xuống 24.600 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 0,1 triệu đơn vị.

Chuyên đề