Ra quân thực hiện Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng 1/7, hầu hết các địa phương trên cả nước đã tổ chức ra quân triển khai thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2. Phát biểu tại Lễ ra quân tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhấn mạnh, số liệu thống kê từ các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê (trong đó có tổng điều tra kinh tế năm 2021) đóng vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá hiện trạng và tham mưu, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại Lễ ra quân ở Hà Nội (ảnh: Tạp chí con số và sự kiện)
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại Lễ ra quân ở Hà Nội (ảnh: Tạp chí con số và sự kiện)

Giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra kinh tế được thực hiện từ 1 - 30/7 trên cả nước nhằm thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Tại Hà Nội, Lễ ra quân được tổ chức tại Trung tâm chính trị quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Phát biểu quán triệt công tác triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021 tới các cấp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Chiến lược 10 năm và 5 năm Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Trung ương Đảng và Quốc hội. Để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương, số liệu thống kê từ các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê (trong đó có tổng điều tra kinh tế năm 2021) đóng vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá hiện trạng và tham mưu, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Luật Thống kê và Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đây là cuộc tổng điều tra kinh tế lần thứ sáu tại Việt Nam, giúp cung cấp thông tin phục vụ: (i) đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế của đất nước và các địa phương; (ii) xây dựng chính sách, giải pháp cụ thể thúc đẩy phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; (iii) là cơ sở quan trọng để rà soát, bổ sung thông tin chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) và các chỉ tiêu thống kê khác.

Các điều tra viên thu thập thông tin tại cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tại Hà Nội trong ngày ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

Các điều tra viên thu thập thông tin tại cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tại Hà Nội trong ngày ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

Với yêu cầu đặc biệt quan trọng về nâng cao chất lượng thông tin điều tra, cuộc điều tra lần này đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, song vẫn cần kiến thức, kỹ năng và sự tuân thủ nghiêm túc quy trình điều tra của điều tra viên thống kê để đảm bảo chất lượng điều tra. Do đó, Thứ trưởng yêu cầu các điều tra viên thống kê tuân thủ các quy định và quy trình thu thập thông tin; Ban Chỉ đạo các cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức tốt công tác tuyên truyền tại địa phương và thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thu thập thông tin tổng điều tra đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, hỗ trợ các điều tra viên, giám sát viên xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thu thập thông tin song song với thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong giai đoạn 1 của cuộc tổng điều tra, tính đến ngày 26/6/2021, thành phố Hà Nội đã thu thập được thông tin của trên 120 nghìn doanh nghiệp, đạt 63,14% kế hoạch; thu thập thông tin các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội cơ bản được hoàn thành. Để tiếp tục hoàn thiện thu thập gần 37% phiếu doanh nghiệp còn lại của Hà Nội, Thứ trưởng đề nghị Ban Chỉ đạo tổng điều tra thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ này trong trong tháng 7 và tháng 8/2021. Chia sẻ khó khăn với lực lượng tham gia tổng điều tra, Thứ trưởng tin rằng với sự đồng lòng, quyết tâm cao, chắc chắn công tác thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 tại thành phố Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung sẽ thành công tốt đẹp.

Trong giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra, Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành thu thập thông tin của trên 367 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khoảng 5 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Là tỉnh/thành phố có số lượng đơn vị điều tra lớn thứ 2 trên cả nước, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra Thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh, Thành phố đã huy động trên 3 nghìn điều tra viên có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và có thể sử dụng thành thạo các thiết bị di động thông minh (máy tính bảng hoặc điện thoại) để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng với mục tiêu và quyết tâm hoàn thành tốt công tác tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Cục Thống kê Thành phố, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Thành phố tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố tổ chức triển khai cuộc tổng điều tra theo đúng tiến độ của Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế Trung ương.

Chuyên đề