Quy trình bầu tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội với ông Trần Sỹ Thanh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo dự kiến, kỳ họp ngày 22/7 tới đây, HĐND TP. Hà Nội sẽ tiến hành quy trình bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm tân Chủ tịch UBND Thành phố.

Mới đây, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Nghị định 08/2016NĐ-CP của Chính phủ về quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND, việc bãi nhiệm chủ tịch UBND cấp tỉnh được HĐND cùng cấp quyết định và phê chuẩn bởi Thủ tướng.

Trước hết, HĐND TP. Hà Nội gửi văn bản xin ý kiến để Bộ Nội vụ kiểm tra, báo cáo Thủ tướng về việc bầu Chủ tịch UBND Hà Nội. Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ, Chủ tịch HĐND Hà Nội giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch UBND thành phố. Theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố được bầu trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại biểu HĐND.

Ông Trần Sỹ Thanh được điều động, giới thiệu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ảnh: Ngọc Thắng
Ông Trần Sỹ Thanh được điều động, giới thiệu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ảnh: Ngọc Thắng

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trúng cử khi có quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu tán thành. Trong trường hợp bầu lần đầu nhưng không được quá nửa tổng số đại biểu tán thành, việc bầu lại hay không do chủ tọa kỳ họp xin ý kiến hội đồng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày HĐND bầu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Thường trực HĐND sẽ gửi hồ sơ kết quả cho Bộ Nội vụ thẩm định, xem xét trình Thủ tướng.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản thẩm định của Bộ Nội vụ kèm theo hồ sơ đề nghị của Thường trực HĐND TP. Hà Nội, Thủ tướng sẽ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND Thành phố.

Chuyên đề