Quỹ Phát triển DNNVV lựa chọn VPBank là ngân hàng nhận ủy thác

(BĐT) - Chiều ngày 5/5, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Ngân hàng VPBank đã ký kết Thỏa thuận khung về ủy thác cho vay nhằm mở thêm kênh tiếp cận mới cho DNNVV đối với nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ.

VPBank là ngân hàng thứ 4 được SMEDF lựa chọn là ngân hàng nhận ủy thác kể từ khi quỹ này ra mắt vào tháng 4/2016. Với thỏa thuận này, các DNNVV muốn vay vốn ưu đãi có thể tiếp cận qua VPBank hoặc trực tiếp qua Quỹ SMEDF.

Các DNNVV sẽ nhận được giải ngân nguồn vốn với lãi suất ưu đãi 5,5% đối với ngắn hạn và 7%/năm đối với dài hạn. Trước khi lập hồ sơ đề nghị nhận vốn ủy thác từ SMEDF, VPBank sẽ thẩm định đối tượng cho vay, điều kiện cho vay, mức vốn cho vay, thời hạn cho vay, bảo đảm tiền vay và các nội dung khác có liên quan đến việc cho vay trên cơ sở tuân thủ theo đúng Quy chế ủy thác cho vay do SMEDF ban hành và Quy chế cho vay đối với khách hàng của VPBank đang áp dụng tại thời điểm cấp tín dụng bằng tiền ủy thác từ thỏa thuận này.            

Chuyên đề